Świadectwo  ochronne nr 54152 wydane przez Urząd Patentowy R.P. na:

Pojemnik do sterylizacji narzędzi medycznych.

patent2

 

 

Wg.badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów w Lublinie "SIMPTEST" - mieszalnik do amalgamatu "WIBROSTOM" Typ WBS-1 spełnia wymagania Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Na podstawie badania mikrobiologicznego przeprowadzonego przez Katedrę i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Lublinie stwierdzono, że narzędzia sterylizowane i przechowywane w pojemniku do sterylizacji i przechowywania narzędzi stomatologicznych PS-1 są jałowe po 24 godzinach.

Pojemnik PS-1 do sterylizacji i przechowywania narzędzi stomatologicznych uzyskał pozytywne opinie m.in. Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie, Zakładu Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Pomorskiej Akademii Medycznej oraz prof.dr hab. Mirona Kałowskiego.

 

 

Thursday the 21st. Zakład Urządzeń Medycznych 21-046 Świdnik ul. Polna 26/6 tel. 81 468 93 43 fax 81 751 65 59 kom. 602 50 46 62